Diensten

 • Volgt markt – en vaktechnische ontwikkelingen op het gebied van W&E-installatietechniek, landelijk beleid, alsmede wet- en regelgeving, en vertaalt deze in toegewezen projecten;
 • Is verantwoordelijk voor voorbereiding en toezicht van de meer complexe projecten waarbij integraliteit nadrukkelijk wordt gewaarborgd;
 • Initieert en doet voorstellen tot inkoop van onderzoeks- en/of adviesdiensten;
 • Maakt zowel VO als DO en zorgt voor toetsing door relevante afdelingen;
 • Maakt bestekken, werkomschrijvingen en vraagspecificaties;
 • Draagt zorg voor het voorbereiden en efficiënt uitvoeren van (planmatig) onderhoud vanuit MJOP’s;
 • Draagt zorg voor beheer van onderhoudscontracten;
 • Maakt integrale ramingen en begrotingen in de diverse projectfases;
 • Draagt mede zorg voor de aanbesteding, conform het vigerende aanbestedingsbeleid;
 • Heeft ervaring met UAV, UAV-gc en hybride contractvormen;
 • Heeft ervaring met een bedrijfsmatige aanpak, maakt business cases en adviseert de (interne) opdrachtgevers om te komen tot de beste passende oplossing in kwaliteit en geld;
 • Bewaakt dat installaties efficiënt en doelmatig worden ontworpen, inclusief de aspecten voor beheer, energieverbruik en onderhoud gedurende de life-cycle;
 • Vertegenwoordigt mede het (project)team van de opdrachtgever, in- en extern, niet alléén voor een specifiek vakgebied maar ook integraal;
 • Het toetsen van ontwerp-, bestek- en werktekeningen/schema’s, CAD- en BIM-modellen;
 • Heeft ervaring met projectmatig werken en bewaakt de GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) elementen van een project;
 • Assisteert de directievoerder, projectleider.