OBS De Vos Voorschoten

Onderzoek binnenklimaat. Uitbreiding luchtbehandeling school. Toetsen ontwerpuitgangspunten en directieraming. Opdrachtgever: Bureau voor bouwmanagement. Uitvoering: 2013.