Woonstichting De Key Amsterdam

Planmatig verketelen van meerdere wooncomplexen. Per complex: Directieraming, ontwerp, bestek+tekeningen, aanbesteding, uitvoeringsbegeleiding, oplevering. Opdrachtgever: Woonstichting De Key. Uitvoering 2010-2014.